Att studera på forskarnivå innebär att man som doktorand arbetar med en avhandling som skall läggas fram vid en disputation. När doktorandtjänsten är aktuell utlyses den på universitets och institutionens hemsidor. För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i konstvetenskap krävs att den studerande godkänts på kurser om sammanlagt 150 högskolepoäng i konstvetenskap och därvid genomgått magisterkurs i ämnet. Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kompetens. För ytterligare upplysningar, kontakta studierektor för forskarnivån, docent Anna Dahlgren: anna.dahlgren@arthistory.su.se

Läs mer om forskarnivån genom länkarna nedan.
 
 Studieplan (pdf) (38 Kb)
 
 

 Antagningsordning (pdf) (67 Kb)

Högre seminariet

Doktorandhandboken

 Riktlinjer för disputation vid Humanistiska fakulteten (63 Kb)

Till doktorander: Lathunden för doktorander hittar ni på: Mondo/Firmans intranät/Filsamling/FOU

 

Utlysning av platser på forskarutbildningen

Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet utlyser sammanlagt 12 platser inom utbildningen på forskarnivå, varav 2 platser är inom Konstvetenskap. Sista ansökningsdag: 2014-10-15. Läs mer om utlysningen och ansökan på Stockholms universitets hemsida:

http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/platser-i-forskarutb/12-platser-i-utbildningen-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5-med-doktorandanst%C3%A4llning-vid-humanistiska-fakulteten-1.202627