Att studera på forskarnivå innebär att man som doktorand arbetar med en avhandling som skall läggas fram vid en disputation. När en doktorandtjänst blir aktuell utlyses den på universitets och institutionens hemsidor. För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i konstvetenskap krävs godkända kurser på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng inklusive ett examensarbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng i Konstvetenskap. Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kompetens. För ytterligare upplysningar, kontakta studierektor för forskarnivån, Thomas Götselius: thomas.gotselius@littvet.su.se

 

Läs mer om forskarnivån genom länkarna nedan:

Doktorandhandboken

Högre seminariet

 Studieplan (180 Kb)

 Riktlinjer för disputation vid Humanistiska fakulteten (63 Kb)

 

För antagna doktorander finns mer information på Mondo/Högre seminariet.