Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap i att analysera såväl det tredimensionella gestaltade landskapet som det målade, som historisk likaväl som dagsaktuell företeelse. Med utgångspunkt i teman som konstruktion, minne, representation och identitet undersöks hur skiftande nationella, politiska och konstnärliga förhållningssätt har påverkat gestaltningen, förståelsen och tolkningen av olika typer av landskap.

Kursen ges på vårterminen deltid, under terminsdel A+B.  Om du har frågor, kontakta universitetslektor Fredrik Krohn Andersson, tel. 08-16 34 20 eller e-postadress fredrik.krohn-andersson@arthistory.su.se

Nästa kurstillfälle VT 2015.

Ansökan görs via antagning.se senast den 15 oktober, 2014.

Kurskod: KV5220

 

 

VT2014

 Schema (16 Kb)

 Kurslitteratur (21 Kb)