Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap i att analysera såväl det tredimensionella gestaltade landskapet som det målade, som historisk likaväl som dagsaktuell företeelse. Med utgångspunkt i teman som konstruktion, minne, representation och identitet undersöks hur skiftande nationella, politiska och konstnärliga förhållningssätt har påverkat gestaltningen, förståelsen och tolkningen av olika typer av landskap.

Kursen ges på vårterminen deltid, under terminsdel A+B.  Om du har frågor, kontakta universitetslektor Fredrik Krohn Andersson, tel. 08-16 34 20 eller e-postadress fredrik.krohn-andersson@arthistory.su.se

Nästa kurstillfälle VT 2015.

Ansökan görs via antagning.se senast den 15 oktober, 2014. Kursen är öppen för sen anmälan tills vidare! Välkomstbrev till antagna studenter + information till reserver kommer att skickas ut under senare delen av vecka 2, 2015.

Kurskod: KV5220

VT2015

 Schema (pdf) (15 Kb)

 Kurslitteratur (pdf) (139 Kb)

 

Kursplan

 Kursplan (pdf) (177 Kb)