Bolognamodellen

Utbildning vid Konstvetenskapliga institutionen ges i enlighet med Bolognadeklarationen, ett samarbete på universitetsnivå inom den högre utbildningen i Europa. Det betyder att vi ger kurser på tre nivåer: Grundnivå (år 1-3), Avancerad nivå (år 4-5) och Forskarnivå (år 6-9).
 
Grundnivå avser grundkurser, fortsättningskurser och kandidatkurs. Grundkurserna ger  grundläggande kunskaper i ämnet, och fortsättningskurserna gör det möjligt att fördjupa sig i ett särskilt område inom ämnet. Efter att man har läst en grundkurs och en fortsättningskurs (eller motsvarande) är man behörig att läsa kandidatkursen vars mål är att utveckla studentens förmåga till självständigt vetenskapligt arbete. Kandidatkursen ger behörighet att söka till fristående kurser på avancerad nivå. För att söka till program på avancerad nivå krävs en kandidatexamen om 180 hp. En examen på avancerad nivå (magister/master) ger behörighet att söka till forskarutbildningen. Genom att följa länkarna i vänstermenyn kan du läsa mer om vårt kurs- och programutbud.