Evenemang

Kontakt

Besöksadress
Manne Siegbahnhusen
Frescativägen 26
114 18 Stockholm

Postadress
Konstvetenskapliga institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Expeditionen
Rum: 514
Tel: 08-16 33 56
Fax: 16 14 07

Öppettider: mån-tors 9.30-11.30
Telefontid: mån-tors 13-15

E-post: asa.asplund@arthistory.su.se