Konstvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Konstvetenskapliga institutionen
THE G-WORD

Disputation: Jacob Kimvall

Den 5 december 2014, kl. 13.00 disputerar Jacob Kimvall på sin avhandling THE G-WORD: virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti.

Konstvetenskap I: Visuell kommunikation byter namn VT2015

Från VT2015 byter vår grundkurs "Konstvetenskap I: Visuell kommunikation" namn till "Konstvetenskap I: Visuella studier". Följ länken för att komma till kursens sida!

Ny konstintendent och konstansvarig på SU

Camilla Hjelm är ny konstansvarig på Stockholms universitet. Hon har senast jobbat som intendent på Statens konstråd och dessförinnan som lektor i konstvetenskap och kulturvetenskap på Stockholms universitet.

Hög tid att ta ut examen för studier slutförda före 1 juli 2007

Du som har slutfört samtliga kurser i en kandidat-, magister- eller masterexamen i konstvetenskap eller inom Curatorprogrammet före 1 juli 2007 kan endast ta ut din examen enligt de tidigare examensbestämmelserna till och med den 30 juni 2015.