Konstvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Konstvetenskapliga institutionen

Institutionssamgående vid årsskiftet

Vid årsskiftet slås Konstvetenskapliga institutionen ihop med Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria och Institutionen för musik- och teatervetenskap. Vi kommer att bilda en ny institution som skall heta Institutionen för kultur och estetik.

THE G-WORD

Disputation: Jacob Kimvall

Den 5 december 2014, kl. 13.00 disputerar Jacob Kimvall på sin avhandling THE G-WORD: virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti.

Konstvetenskap I: Visuell kommunikation byter namn VT2015

Från VT2015 byter vår grundkurs "Konstvetenskap I: Visuell kommunikation" namn till "Konstvetenskap I: Visuella studier". Följ länken för att komma till kursens sida!

Hög tid att ta ut examen för studier slutförda före 1 juli 2007

Du som har slutfört samtliga kurser i en kandidat-, magister- eller masterexamen i konstvetenskap eller inom Curatorprogrammet före 1 juli 2007 kan endast ta ut din examen enligt de tidigare examensbestämmelserna till och med den 30 juni 2015.