Konstvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Konstvetenskapliga institutionen

Disputation: Sonya Petersson

Sonya Petersson disputerar på avhandlingen Konst i omlopp. Mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft. Disputationen sker den 25 april 2014 kl. 10.00 i hörsal 8.

Hög tid att ta ut examen för studier slutförda före 1 juli 2007

Du som har slutfört samtliga kurser i en kandidat-, magister- eller masterexamen i konstvetenskap eller inom Curatorprogrammet före 1 juli 2007 kan endast ta ut din examen enligt de tidigare examensbestämmelserna till och med den 30 juni 2015.

Ändrade tider för skrivningar

På grund av bullerstörningar från ombyggnationen av universitetsbiblioteket har vi fått ändra tider för några av vårens skrivningar på grundkursen Konstvetenskap I (KV1320). Det gäller skrivningarna 1400-1600-tal, 1700-1800-tal och 1900-nutid (samtliga på dagtid). För nya datum och skrivtider, vänligen följ länken till skrivschemat.

Konst och konstteori: från postmodernism till samtid, 15 hp

HT2014 ger vi den nya kursen "Konst och konstteori: från postmodernism till samtid", 15 hp. Kursen är en fristående kurs på grundnivå. Läs mer om kurser genom att följa länken!

Ny publikation: Ett medium för visuell bildning.

Anna Dahlgrens nya bok Ett medium för visuell bildning. Kulturhistoriska perspektiv på fotoalbumet 1850-1950 sätter in fotoalbumet i ett vidare kulturhistoriskt, bildhistoriskt och mediehistoriskt sammanhang som en praktik bland andra för att ordna, ställa ut och betrakta bilder.